• This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn more.

Windows 8 Windows Tablet Surface 8 Pro

H

Helpme(ssenger)

Thread starter #1
Tablet can not be started. I used AVG virus scanner and Tune Up and deleted Bluestacks-app from the configuration menu.


After turning off the tablet to reboot, I got a blue screen. The screen shows options which aren’t working. Tried them all except one.


I do not want to reset it to original settings and erase all data.

I have made back-ups on the tablet, but it can not find any back-ups.
Warranty just expired!


How to solve this?

TranslationTablet kan niet worden gestart. Ik gebruikte AVG virusscanner en Tune Up en

verwijderde Bluestacks-app van het configuratiemenu.


Na het uitschakelen van de tablet en opnieuw opstarten,

kreeg ik een blauw scherm. Het scherm toont opties die niet werken.

Probeerde ze allemaal, behalve één.

Ik wil niet de tablet terugzetten naar de fabrieksinstellingen en alle gegevens wissen.

Ik heb back-ups gemaakt op de tablet, maar het systeem kan geen back-ups vinden om te herstellen.


Garantie is net verlopen! Hoe dit op te lossen?

Continue reading...